Kvalitet og miljøSBT logo

Science Based Targets initiative

“Vi går all-in på bæredygtighed”. Vi ønsker at være frontløbere i den grønne omstilling i vores branche og gøre vores for at give en bedre klode videre til de kommende generationer. Derfor har vi tilsluttet os the Science Based Targets initiative. Frem mod 2030 forpligter vi os derved til at nedbringe JAI Overfladebehandlings CO2-udledning i scope 1+2 med minimum 46% i forhold til 2019 og samtidig måle og reducere vores udledning i scope 3.

Laboratorium og test

JAI-O råder over den nyeste teknologi i branchen, og den høje kvalitet sikres af egen kvalitetsafdeling og dokumenteres løbende.

Vi tilbyder blandt andet salttåge-, stress-, klima- og andre kvalitetstest i vores eget laboratorium

Vi kan levere dokumentation i henhold til ISO/IATF 16949, herunder PPAP-dokumentation og FAI i henhold til kundens ønsker (aftales ifm. kontraktgennemgang).

JAI-O er miljøcertificeret i henhold til DS/EN ISO 14001:2015 og kvalitetscertificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2015 og AS9100:D.


Læs Miljø- og kvalitetspolitik

Bæredygtighed

JAI-O har fokus på miljø og bæredygtige løsninger. I takt med at teknologien udvikler sig, og vi får større indsigt og øget viden, stiller vi også stadig flere krav til os selv, vores samarbejds­partnere og leverandører.

Til at hjælpe os på rejsen har vi sammen med EnergySolution inddelt rejsen i 7 faser:

Dokumenteret kvalitet

Vi råder over den nyeste teknologi i branchen, og den høje kvalitet sikres af egen kvalitetsafdeling og dokumenteres løbende.

JAI-O er både miljøcertificeret i henhold til DS/EN ISO 14001:2015 og kvalitetscertificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2015, ligesom vi kan levere dokumentation i henhold til ISO/TS 16949, herunder PPAP-dokumentation, fx PROCES FLOW, PFMEA, CONTROL PLAN, MSA, FAI og SPC.

JAI-O er både miljøcertificeret i henhold til DS/EN ISO 14001:2015 og kvalitetscertificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2015.

Miljø- og kvalitetspolitik

JAI Overfladebehandling A/S forpligter sig til åben og aktivt deltage i kvalitets- og miljøforbedringer ud fra en helhedsbetragtning, hvor der tages hensyn til den enkelte kunde og det enkelte emne, samt det enkelte individ og omgivelserne. Målet er at opnå en tilfredsstillende kvalitet i et sikkert, sundt og forsvarligt miljø, hvor der tages behørigt hensyn til såvel et teknologisk samt økonomisk aspekt.

Kvalitets- og miljøpolitikken gælder for hele virksomheden, og for personer der arbejder på vegne af JAI Overfladebehandling A/S, og skal i relevant omfang efterleves af enhver medarbejder i sine daglige funktioner, opgaver og handlinger. Derfor vil JAI Overfladebehandling A/S uddanne medarbejderne til aktivt at deltage i kvalitets- og miljøarbejdet. JAI Overfladebehandling A/S vil samarbejde med udvalgte leverandører og kunder om forbedringer af produkter og processer.

JAI Overfladebehandling A/S vil overvåge og registrere resultater fra produkt- og proceskontroller, fejl i processer og produkter samt feedback fra såvel medarbejdere som kunder og leverandører. JAI Overfladebehandling A/S forpligtiger sig til at gennemføre løbende kvalitets- og miljøforbedringer herunder udnytte råmaterialer og energi bedst muligt, nedbringe spild og udledningen fra vore processer, samt forebygge forureninger og ulykker i processer og handlemåder.

JAI Overfladebehandling A/S vil som minimum efterleve de love og myndighedskrav der er beskrevet i DS/EN ISO 14001:2015 samt i DS/EN 9100:2018 (som også inkluderer DS/EN ISO 9001:2015), samt andre bestemmelser på kvalitets- og miljøområdet, som virksomheden måtte tilslutte sig, herunder følgende etiske regler:

1. Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
2. Vi sikrer, at vi ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne
3. Vi opretholder foreningsfrihed og anerkender retten til kollektiv forhandling
4. Vi støtter udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
5. Vi støtter effektiv afskaffelse af børnearbejde
6. Vi har afskaffet diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
7. Vi støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
8. Vi tager initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed
9. Vi opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
10. Vi modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

JAI Overfladebehandling A/S vil åbent kommunikere med offentligheden om de miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger, som er knyttet til virksomhedens processer og produkter.

JAI Overfladebehandling A/S vil i alle sine indkøb tage hensyn til kvalitets- og miljøforhold, herunder holde sig orienteret om forbedringer og miljørigtige produkter, produktionsmetoder til overfladebehandling.

Denne kvalitets- og miljøpolitik er offentlig tilgængelig på JAI Overfladebehandling A/S’ hjemmeside som er www.jai-o.dk, samt kendt af alle medarbejdere, og kan udleveres ved enhver henvendelse.

Henrik Givskov
20-02-2020

Hent certifikater og dokumenterKontakt os